Hormonbehandling i overgangsalderen

 

Overgangsalderen

 I årene omkring overgangsalderen oplever mange kvinder, at deres krop ændrer sig og sender andre signaler end tidligere. De mest kendte gener er svede-hedeture og humør- svingninger. Men træthed, oppustethed, søvnbesvær, koncentrationsbesvær, ømme led, blærebetændelse, kløe og svie i skede-indgangen er også meget almindelige. 

For nogen bliver generne så udtalte, at de har svært ved at fungere godt i deres arbejde og familieliv. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at behandle med hormoner i en periode.

 

Behandlingen

Generne skyldes at niveauet af østrogen i kroppen falder. Ved at tilføre kroppen østrogen reduceres generne. Østrogen kan tilføres som creme, plaster, spray eller tablet. Østrogen får imidlertid slimhinden i livmoderen til at vokse, og for at hindre blødningsforstyrrelser og risiko for livmoderkræft er man nødt til at tilsætte hormonet gestagen. 

 

Hvor hurtig virker behandlingen

Du kan forvente lindring af dine gener efter 2-4 uger. Men for enkelte tager det længere tid. Hvis du ikke oplever lindring efter 3 måneder, skal du være opmærksom på, at andre sygdomme kan have samme symptomer som overgangsalder. Du bør tale med din gynækolog eller egen læge om behandlingen skal fortsætte eller evt. ændres.

Hvor længe skal behandlingen fortsætte

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man ikke bruger hormonbehandling mere end 5 år. Som udgangspunkt vil de risici, der er forbundet med hormonbehandling være mindre jo kortere tid du anvender behand-lingen.  Man tilråder status hvert 2. år i starten og senere hvert år. Her vil være en samtale om behandlingen skal fortsætte uændret, reduceres eller helt ophøre. Der måles BT og foretages ultralydskanning. 

 

Hvad kan jeg selv gøre

Motion er den bedste medicin, kvinder kan få i overgangsalderen. Regelmæssig motion reducerer hedeture og øger søvnbehovet så søvnen forbedres. Motion har også en positiv effekt på hormonbalancen, så alle hormonelt betingede gener, inkl. knogleskørhed, bliver reduceret. Al motion tæller. Også rengøring og havearbejde.

 

 

 

Risici ved Hormonbehandling i overgangsalderen

Risiko for brystkræft

Studier tyder på, at gestagen skal gives i kortest mulig tid, da det giver en let øget risiko for brystkræft. Risikoen ved et enkelt års behandling er meget lille, men stiger, jo længere tid man behandler. Det er estimeret, at 5 års behandling, er forbundet en risiko på 11-12 % for at få brystkræft mod omkring 10 % hos kvinder der ikke bruger hormoner.

 

Risiko for kræft i æggestokkene

Livstidsrisikoen for kræft i æggestokkene hos kvinder der ikke genetisk disponeret er ca. 2 % og denne risiko stiger til 2,5 % efter 5 års brug af hormonbehandling. Risikoen er uafhængig af måden som østrogen tilføres.

Risiko for blodprop

Der er en lille øget risiko for blodpropper hvis hormonbehandling gives som tablet-behandling. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at der som udgangspunkt anvendes creme, plaster eller spray. Risikoen for blodpropper er individuel og afhænger også af en række andre faktorer som vægt, alder forhøjet blodtryk, diabetes og tobaksforbrug.

 

Risiko for hjertesygdom

Om risikoen for iskæmisk hjertesygdom ved brug af hormonbehandling øges er fortsat uafklaret. Man skønner ud fra de nuværende studier, at der enten ikke er nogen øget risiko eller i værste fald meget lille øget risiko for iskæmisk hjertesygdom ved brug af hormon-behandling.