Anmeldelse af skader i forbindelse med behandling i klinikken kan anmeldelse ske til Patienterstatningen via følgende link:

Hvis du som patient i klinikken har oplevet en utilsigtet hændelse, beder vi dig om at kontakte klinikken og fortælle om din oplevelse. Du kan også selv indberette dette hos Styrelsen for Patientsikkerhed via følgende link:

Hvis du ønsker at klage over klinikkens sundhedsfaglige virksomhed, kan det gøres hos Styrelsen for Patientsikkerhed via følgende link:

Såfremt klinikkens patienter ønsker at klage over klinikkens serviceniveau, rettes henvendelse til Region Hovedstaden via følgende link:

Hvis du ønsker at indberette en bivirkning, kan det gøres hos Lægemiddelstyrelsen via følgende link: