v/Edith Ingerslev Svare

Celleforandringer på livmoderhalsen – ”celleforandringer” – ”suspekte celler” – ”atypiske celler”.

Hvert 3. år tilbydes kvinder mellem 23 år og hver 5. år kvinder fra 50-65 år bosat i Danmark en såkaldt celleprøve fra livmoderhalsen. Formålet er at finde og behandle FORSTADIER til livmoderhalskræft og dermed forhindre at denne type kræft opstår.

Der tages cirka 480,000 celleprøver i Danmark hvert år og i gennemsnit 5% af disse viser forandringer, der skal kontrolleres – heldigvis er der hos langt de fleste af disse kvinder ikke tale om forandringer, der skal behandles. Celleforandringer på livmoderhalsen giver oftest ikke symptomer og man finder dem derfor kun, hvis man undersøger for det.

Hvad er en celleprøve?
Ved en gynækologisk undersøgelse fører lægen en børste henover livmodermundens overflade og et lille stykke op i livmoderhalskanalen. Børsten lægges derefter i en lille bøtte med væske. Prøven sendes til undersøgelse i mikroskopet, hvor der dels vurderes om prøvens kvalitet er i orden dels om der er celler, der ikke ser helt normale ud.

Svar på celleprøven
Langt de fleste prøver er helt normale og kvinden vil blive tilbudt en ny celleprøve om 3 eller 5 år.
Er der forandringer i celleprøven kan det være såkaldte atypiske celler eller mistanke om celleforandringer.

Atypiske celler (ASCUS)
Atypiske celler er den hyppigste forandring man finder i celleprøver. Ofte er der tale om en forbigående infektion/irritation, men hos nogle kvinder kan der være tale om egentlige celleforandringer. Konsekvensen af atypiske celler hos kvinder under 30 år er en ny celleprøve efter 6 mdr. Hvis der også er forandringer i denne nye prøve, henvises kvinden til gynækolog til nærmere undersøgelse.

Hvis kvinden er fyldt 30 år undersøges prøven med de atypiske celler for tilstedeværeslen af en virus (human papillomavirus, HPV) som er forudsætning for udvikling af celleforandringer. Hvis den er tilstede henvises kvinden til gynækolog med henblik på yderligere prøver

Da HPV er meget almindelig hos unge helt kvinder, bruges HPV test af celleprøven med atypiske celler ikke hos disse.

Suspekte celler: (ASC-H, AGUS, LSIL, HSIL)
Hvis celleprøven giver mistanke om celleforandringer (suspekte celler) bliver kvinden henvist til speciallæge i gynækologi til nærmere undersøgelse. Jeg forsøger at se disse kvinder i klinikken inden for 1 uge – ikke fordi jeg er bekymret for om celleforandringerne skulle udvikle sig, hvis der gik 2-3 uger, men fordi de fleste kvinder bliver meget bekymret over en sådan diagnose.

Hvordan foregår undersøgelsen hos gynækologen når man er henvist på mistanke om celleforandringer?

Allerførst tager vi en grundig snak om, hvad celleforandringer er, hvordan undersøgelsen foregår, og hvordan en eventuel behandling sker. Der gøres derefter en gynækologisk undersøgelse, hvor der suppleres med en kikkertundersøgelse (kolposkopi) af selve livmoderhalsen.

Med et kamera (der holdes UDEN for skeden) kan jeg i detaljer vurdere, hvordan slimhinden på livmodermunden ser ud. Hvis du ønsker det, kan du samtidigt se med på en TV-skærm – det lyder måske lidt voldsomt, men det er min erfaring, at de fleste kvinder synes at det er en lettelse at se med (for eksempel hvor små forandringerne egentlig er), hvordan det ser ud (for eksempel før og efter behandling) og få en grundig forklaring.

Derefter lægger jeg en lille lokalbedøvelse (som de fleste slet ikke bemærker) og derefter kan der tages de ganske små prøver fra livmodermunden uden at det gør ondt. Alt i alt varer hele denne undersøgelse mindre end 5 minutter.

Efter undersøgelsen bløder det lidt frisk de næste dage. Der kan komme lidt mudren og uro i underlivet, men de fleste har ingen gener efter prøverne.
Komplikation til undersøgelsen kan være kraftig blødning.

Hvordan har man det bagefter?
Efterfølgende kan forventes frisk blødning i en periode som aftager gradvist – i alt det kan være fra få dage til et par uger. Det kan godt være blødning af menstruations styrke de første dage. Der kan forekomme ubehag og mudren i underlivet om evt. kan lindres med Ipren, Panodil eller lignende.
Samleje og badning i svømmehal/havet frarådes de følgende 2-3 uger.

Svar på prøverne
Det tager cirka 2 uger før der er svar på mikroskopiundersøgelse af vævsprøverne og vi aftaler enten svar per telefon eller ved en samtale i klinikken. Svaret kan være enten at der ikke er nogle (eller så lette) celleforandringer at det ikke er nødvendigt at behandle, men kun skal kontrolleres efter 4-6 måneder eller at der skal foretages en behandling, et såkaldt keglesnit (se nedenfor).

Hvordan opstår celleforandringer?
Celleforandringer på livmodermunden skyldes infektion med en vortevirus (Human Papillomavirus eller HPV).

Kort fortalt er HPV en meget hyppig infektion, som de fleste kvinder har på et tidspunkt i livet.
Den er seksuelt overført, og de fleste HPV-infektioner giver ingen symptomer hos hverken kvinder eller mænd. Oftest forsvinder HPV efter ca. 12 måneder; men af årsager vi ikke helt forstår endnu, bliver infektionen kronisk hos nogle kvinder – og det er denne kroniske infektion, der kan give celleforandringer.

Hvordan behandles celleforandringer?
Lette celleforandringer forsvinder af sig selv hos 2 ud af 3 kvinder så grænsen for behandling går oftest ved de middelsvære celleforandringer. Den mest almindelige behandling er keglesnit v.hj.a. en lille elektrisk slynge, såkaldt loop-konisatio. Dette er et lille indgreb, der kan foretages i lokal anæstesi og i langt de fleste fjernes forandringerne fuldstændigt ved operationen.

Hvordan foretages et keglesnit?
Først lægges en lokalbedøvelse i livmoderhalsen (og dette mærker de færreste noget til) og derefter fjernes en lille skive af livmoderhalsen med en lille elektrisk slynge. Indgrebet tager kun få minutter. I nogle tilfælde bliver der oplagt en gaze-strimmel i skeden for at komprimere såret.

Bagefter observeres du 20 minutter i venteværelset for at sikre, at der ikke kommer blødning.
Vævet, der er fjernet ved operationen bliver sendt til undersøgelse i mikroskopet. Der er svar på denne undersøgelse efter ca. 14 dage. Du vil få svaret enten per brev, telefonisk eller ved en konsultation i klinikken.

Efter operationen
Hvis der er oplagt en gaze-strimmel skal den fjernes ved sengetid.
Det anbefales, at du holder fri et par dage og tager det med ro.

Efter operationen vil der komme lidt blødning. Der er normalt, at der kommer del udflåd i 3-4 uger, og dette kan være ildelugtende. Efter ca. 4 uger er såret helet op igen. Derfor bør du i 4 uger efter operationen undlade

  • at bruge tamponer
  • karbad, svømmehal og havbad
  • samleje

Du bør kontakte klinikken, egen læge eller lægevagt, hvis du får

  • kraftigere blødning, end svarende til normal menstruation
  • feber og smerter

Efterkontrol
Efter keglesnittet vil du blive tilbudt efterkontroller. Hvor hurtigt, hvor tit og hvor længe afhænger af svaret på mikroskopi-undersøgelsen, så når du får dette svar, på aftaler vi de nærmere detaljer.

Spørgsmål eller problemer?
Du er altid velkommet til at kontakte klinikken ved behov

Senest revideret 23.8.2020
Næste revision senest september 2023