klinikbillede2
Henriette Hvide Jensen

Jeg har arbejdet i gynækologien siden 2006 og har taget min speciallægeuddannnelse på Herlev, Hvidovre og Næstved sygehus. Jeg forlader en stilling som almen gynækolog på Holbæk Sygehus, hvor jeg bl.a. havde funktion i regionsklinikken for vulvalidelser, urogynækologisk team og almen gynækologisk team. 

Jeg har en bred faglig viden og har sideløbende med min faste stilling været assisterende speciallæge hos gynækolog Birgit Arentoft i Herlev siden 2015.

Jeg deltager af og til i udarbejdelse af nationale guidelines for Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik. For at vedligeholde og opnå ny viden deltager jeg jævnligt i møder og konferencer. Jeg glæder mig til at være gynækolog i Bramstræde og byder alle patienter velkommen.

Bente Holm Bredmose
Sygeplejerske og sekretær

Bente passer receptionen og byder velkommen til klinikken. Bente tager sig af de mange, mange sekretæropgaver og er den venlige stemme i røret når der aftales tid.

Hun bestyrer klinikkens venteliste, som hver dag bliver fulgt op, så der ved afbud kan ringes patienter ind til en hurtigere tid.

Bente besvarer mange spørgsmål fra patienterne og giver svar på prøver.

bentetilweb