klinikbillede2
Henriette Jensen

Jeg har arbejdet i gynækologien siden 2006 og har taget min speciallægeuddannnelse på Herlev, Hvidovre og Næstved sygehus. Jeg forlader en stilling som almen gynækolog på Holbæk Sygehus, hvor jeg bl.a. havde funktion i regionsklinikken for vulvalidelser, urogynækologisk team og almen gynækologisk team. 

Jeg har en bred faglig viden og har sideløbende med min faste stilling været assisterende speciallæge hos gynækolog Birgit Arentoft i Herlev siden 2015.

Jeg deltager af og til i udarbejdelse af nationale guidelines for Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik. For at vedligeholde og opnå ny viden deltager jeg jævnligt i møder og konferencer. Jeg glæder mig til at være gynækolog i Bramstræde og byder alle patienter velkommen.

Rikke Hansen
Lægesekretær

Rikke passer receptionen og byder velkommen til klinikken. Rikke tager sig af de mange sekretæropgaver og er den venlige stemme i røret, når der aftales tid.